פרטי הפרוייקט

One עפולה
עמוד שילוט למרכז מסחרי עמוד בגובה 12 מטרים בנוסף - כותרת אליפסה דו צדדית מטרים ו-32 שילטי מותגים

לפרוייקטים

פרוייקטים דומים